Descrierea proiectului

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA Bucureşti deruleaza proiectul „Reţea si platforma web pentru imbunatatirea constiintei publice privitoare la gestionarea si protejarea mediului in zona transfrontaliera Giurgiu - Ruse si in zonele adiacente de frontiera", Nr. aplicaţie proiect: 2(4.i)-2.1-6, MIS-ETC CODE 594, finantat in cadrul Programului: Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013,Axa prioritara: 2. Mediul - Utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si a mediului si promovarea gestionarii eficiente a riscurilor in regiunea transfrontaliera,Domeniul de interventie: 2.1 Elaborarea sistemelor de gestionare comuna pentru protejarea mediului.
Numărul contractului de finanţare: 38543 / 28.05.2014.

Obiectivele generale ale proiectului constau in:

  • Imbunatatirea constiintei publice privitoare la gestionarea si protejarea mediului in zona transfrontaliera Giurgiu - Ruse si in zonele adiacente de frontiera;
  • Transferul de cunostinte de mediu spre mediile de instruire de specialitate, organizaţii cu impact asupra mediului si alti factori interesati;
  • Dezvoltarea parteneriatului stiintific romano-bulgar pentru transfer tehnologic si de cunostiinte in domeniul mediului către grupurile tinta.

Locaţia proiectului o constituie in principal jud. Giurgiu si districtul Ruse in care se desfasoara activitati cu impact asupra mediului, fiind necesara imbunatatirea constiintei publice privitoare la managementul si protectia mediului pentru o dezvoltare durabila.

Având in vedere prevederile art. 3 si 4 din contractul de finanţare nr. 38543/28.05.2014, aferent proiectului „Reţea şi platformă web pentru îmbunătăţirea conştiinţei publice privitoare la gestionarea şi protejarea mediului în zona transfrontalieră Giurgiu - Ruse şi în zonele adiacente de frontieră", Nr. aplicaţie proiect: 2(4.i)-2.1-6, MIS-ETC CODE 594 finantat in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013, in cazul lipsei de fonduri disponibile la nivelul Programului de Cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria-2007-2013, Autoritatea de Management are dreptul de a solicita INMA toate fondurile sau o parte din fondurile deja plătite, proporţional cu sumele rambursate, în termen de 30 zile de la primirea la data notificării de către Autoritatea de Management.

 

Egalitatea de sanse

Pe intreaga durata a derulării contractului, diviziunea muncii intre femei si barbati va fi egala ca importanta, implicare, acces si control asupra resurselor disponibile, vor fi folosite procesele participatorii, vor fi identificate si înlăturate barierele din calea participării femeilor si va fi luat in considerare impactul diferit al initiativei asupra barbarilor si femeilor. Se va face tot posibilul pentru inlaturarea stereotipii lor de gen si discriminărilor de gen, conform definiţiilor acestora.

 

Dezvoltarea durabila

Pe toata durata realizarii contractului utilizarea tuturor resurselor se va face in mod rational.